Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград е регионален орган на Министерство на околната среда и водите. Ние осъществяваме своята дейност на територията на общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово от област Благоевград и общините Рила и Кочериново от област Кюстендил. Нашата мисия е да съхраним природните богатства на България и да осигурим здравословна околна среда за населението й.


За контакт:

2700, гр. Благоевград, ул. "Свобода” № 1
Тел: (+35973) 81 80 80 , Факс: (+35973) 88 51 58, Зелен телефон: (+35973) 88 51 60
Интернет страница: http://riosvbl.org e-mail: office@riosvbl.org