Община Асеновград


Община Асеновград се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. Общината е разположена в южната част на област Пловдив. С площта си от 665,391 km2 заема 2-ро място сред 18-те общините на областта, което съставлява 11,1% от територията на областта.


 

Моля изчакайте