"Български пощи" ЕАД

"Български пощи" ЕАД

"Бълагрски пощи" ЕАД е търговско дружество, определено със Закона за пощенските услуги (ЗПУ). Извършва дейностите, определени в §6, §9 и §70 от ЗПУ. „Български пощи” ЕАД е перспективно развиващо се печелившо дружество и основен пощенски оператор на българския пазар.

Виж още

"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД

"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД

"Холдинг Български държавни железници" ЕАД е създаден съгласно Закона за железопътния транспорт и е еднолично акционерно търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, създадено по реда на Търговския закон. При преобразуване през 2007 г. чрез отделяне от „БДЖ” ЕАД са учредени и регистрирани
дружествата „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД, които са 100% собственост на „БДЖ” ЕАД.
С Протоколно Решение №151/22.10.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията наименование на дружеството е променено от „Български държавни железници” ЕАД на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД. Едноличен собственик на капитала на «Холдинг БДЖ” ЕАД е българската държава.

Виж още

Oбщина Велинград

Oбщина Велинград

Община Велинград е разположена в западната част на Чепинската котловина и е вторият по големина град на Пазарджишка област, на 49 км. югозападно от Пазарджик, привлича посетителите през всички сезони на годината, поради благоприятния си климат, изобилието на минерални води, балнеолечебната и туристическа база. Градът е образуван през 1948 год. Минералните извори на Велинград са неговото най-голямо богатство. Водоносният басейн обхваща около 800 км 2. Около 80 извора, формиращи три термални зони - Чепино, Лъджене и Каменица. Това е една от основните предпоставки градът да се развива като първостепенен национален и международен балнеоложки курорт.

Виж още

Oбщина Вълчи дол