Комисия за защита от дискриминация
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство, комисията се стреми да насърчава конкуренцията на телекомуникационните пазари в страната. Националният регулатор работи за увеличаване на инвестициите в сектора, развитието на новите технологии в областта на съобщенията и защита на потребителите в България.

Виж още

Комисия по досиетата

Комисия по досиетата

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Виж още

Летище София

Летище София

„Летище София” ЕАД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България и през последните 10 години реализира амбициозна инвестиционна програма, включваща
изграждането на втори пътнически терминал, нова писта за излитане и кацане, както и на редица съпътстващи съоръжения.
„Летище София” ЕАД е търговско дружество с 100% държавно участие в капитала,едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Виж още