Регионално управление на образованието - Пазарджик
Регионално управление на образованието - София област
Регионално управление на образованието - Хасково
Регионално управление на образованието - Шумен
Регионално управление на образованието – Русе
Регионално управление на образованието гр.Силистра