Център за развитие на човешките ресурси
Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва)

Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва)

Центърът на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБ в Москва) е структура на Министерството на икономиката, има дипломатически статут и е част от зоната на работа на посолството на Република България в Руската федерация.
Центърът на промишлеността на Република България в Москва съдейства и подпомага министъра на икономиката, при осъществяване на държавната политика в областта на разширяването на икономическите, търговските и техническите отношения между Република България и Руската федерация в развитието на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и туризъм и привличането на инвестиции.

Виж още

 

Моля изчакайте