Регионално управление на образованието - Разград
Регионално управление на образованието - Благоевград

Регионално управление на образованието - Благоевград

Териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование

Виж още

Регионално управление на образованието - гр. Бургас
Регионално управление на образованието - гр. Варна
Регионално управление на образованието - гр. Велико Търново
Регионално управление на образованието - гр. Видин