Регионално управление на образованието – Русе
Регионално управление на образованието - Шумен
Регионално управление на образованието - Хасково
Регионално управление на образованието - София-град

Регионално управление на образованието - София-град

РУО – София-град е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, а устройството и функциите му се определят с Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО). РУО – София-град се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава от министъра на образованието и науката.

Виж още

Регионално управление на образованието - София област
Регионално управление на образованието - Пазарджик