Регионално управление на образованието - гр. Ямбол
Регионално управление на образованието - гр. Търговище

Регионално управление на образованието - гр. Търговище

РУО – Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

Виж още

Регионално управление на образованието - гр. Стара Загора
Регионално управление на образованието - гр. Смолян
Регионално управление на образованието - гр. Сливен
Регионално управление на образованието - гр. Пловдив