Регионално управление на образованието - гр. Смолян
Регионално управление на образованието - гр. Сливен
Регионално управление на образованието - гр. Пловдив
Регионално управление на образованието - гр. Плевен

Регионално управление на образованието - гр. Плевен

Регионално управление на образованието – Плевен е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование, която се управлява и представлява от началник. Регионално управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Виж още

Регионално управление на образованието - гр. Перник
Регионално управление на образованието - гр. Монтана