Регионално управление на образованието - гр. Ловеч
Регионално управление на образованието - гр. Кюстендил
Регионално управление на образованието - гр. Кърджали
Регионално управление на образованието - гр. Добрич
Регионално управление на образованието - гр. Габрово
Регионално управление на образованието - гр. Враца