Споделете какви данни бихте желали да видите, публикувани на държавния портал за отворени данни - https://data.egov.bg. Бихте могли да дадете както конкретен пример за специфична информация, която съществува, но може би я няма в структуриран, машинночетим и удобен за автоматизирана обработка вид, така и да споделите необходимостта да виждате данни, които не намирате никъде, но които смятате, че трябва да бъдат публични.
Можете да попълните формуляра повече от веднъж, ако искате да заявите повече от един набор данни. Обърнете внимание, че това е проучване, което ще се използва с информативна цел, за да се постави приоритет на публикуването на определени набори от данни и не дава гаранция, че ще е възможно заявеният набор от данни да бъде публикуван.

Задължително *

Кратко описание на данните *

Опишете с няколко думи информацията, която бихте искaли да е публикувана в портала.

Интернет адрес, където са публикувани данните(по желание)

Ако данните ги има публикувани някъде, какъв е интернет адресът им?

Вашето име или името на организацията, която представлявате(по желание)

Това проучване е анонимно. Въпреки това, бихте могли да оставите данни за връзка, за да може екипът ни да се свърже с Вас в случай на нужда от допълнителни въпроси.

Имейл адрес(по желание)

Това проучване е анонимно. Въпреки това, бихте могли да оставите данни за връзка, за да може екипът ни да се свърже с Вас в случай на нужда от допълнителни въпроси.

Бележки(по желание)

Можете да оставите други бележки, коментари или препоръки в свободен текст в това поле.

Организация *

 

Моля изчакайте