Първата графика демонстрира визуализация на статистически данни за броя на потребителите на Портала за отворени данни за 2020 година в различен времеви диапазон.


Втората графика демонстрира визуализация на статистически данни за броя на наборите от данни, публикувани на Портала за отворени данни. Разбивката е по година на публикуване и актуализиране, както и по категории. Графиката, изобразяваща годината на първо публикуване може да се използва като филтър за година.


Третата графика изобразява статична статистика за месец юли 2020 г. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала за последните 30 дни.


Четвъртата графика изобразява статична статистика за първите 5 дни на 2021 година. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала от началото на 2021 г. до настоящия момент.


Петата графика изобразява статистически данни за портала за 2020 година. Натиснете върху нея за да разгледате данните за броя на потребителите на портала през 2020 г. и разбивката им по месеци, както и събитията (търсене и сваляне на данни и документи), които те са осъществили.


 

Моля изчакайте