Графиката демонстрира визуализация на статистически данни за броя на потребителите на Портала за отворени данни за 2020 и 2021 години - сравнителен анализ в различен времеви диапазон.


Графиката демонстрира визуализация на статистически данни за броя на потребителите на Портала за отворени данни за 2021 година в различен времеви диапазон.


Графиката демонстрира визуализация на статистически данни за броя на потребителите на Портала за отворени данни за 2020 година в различен времеви диапазон.


Графиката демонстрира визуализация на статистически данни за броя на наборите от данни, публикувани на Портала за отворени данни. Разбивката е по година на публикуване и актуализиране, както и по категории. Графиката, изобразяваща годината на първо публикуване може да се използва като филтър за година.


Графиката демонстрира визуализация на статистически данни за броя на наборите от данни, публикувани на Портала за отворени данни. Първата разбивка е по месеци в периода 2015-2021 г. в табличен вид с визуално представяне дали през дадения месец е постигната целевата стойност за месец (100). Втората разбивка е по месеци, сравнявайки 2020 г. и 2021 г. Тази графика представя и публикуваните данни за 2021 г., месечната целева стойност и нейното годишно изпълнение за 2021 г.


Графиката изобразява статична статистика за последните 30 дни за месец януари 2022 г. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала за последните 30 дни.
Графиката изобразява статична статистика за месец януари и първите дни на февруари на 2022 година. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала от началото на 2022 г. до настоящия момент.Графиката изобразява статистически данни за портала за 2021 година. Натиснете върху нея за да разгледате данните за броя на потребителите на портала през 2021 г. и разбивката им по месеци, както и събитията (търсене и сваляне на данни и документи), които те са осъществили.


 

Моля изчакайте