Първата графика изобразява статична статистика за месец юли 2020 г. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала за последните 30 дни.


Втората графика изобразява статична статистика за първите 5 дни на 2021 година. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала от началото на 2021 г. до настоящия момент.


Третата графика изобразява статистически данни за портала за 2020 година. Натиснете върху нея за да разгледате данните за броя на потребителите на портала през 2020 г. и разбивката им по месеци, както и събитията (търсене и сваляне на данни и документи), които те са осъществили.