Списък потребители

HUMANOID

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН – ЕМИЛ СИМЕОНОВ МИТКОВ
Персонален профил в държавна система за сигурно електронно връчване
(заместваща класическите методи за доставка и препоръчаните писма)
за комуникация чрез потребителски интерфейс https://edelivery.egov.bg
по Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронното управление

Виж още