II. Политика за поверителност

Защита на личната информация:

Държавна агенция „Електронно управление“ се ангажира с поверителността на потребителите.
Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите понастоящем се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001, а не на общия регламент за защита на данните (GDPR) Регламент 2016/679, който отменя Директива 95 / 46 / ЕО.

В момента се приема новата версия на Регламент 45/2001. Правните съобщения ще бъдат актуализирани в съответствие с новата версия.

Тази обща политика покрива институционалния уебсайт в рамките на домейна egov.bg. Въпреки че можете да преглеждате уебсайта без да давате информация за себе си, в някои случаи е необходима лична информация, за да Ви бъдат предоставени електронните услуги, които искате.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я третират съгласно правилата, описани в горепосочения регламент, и предоставят информация за използването на данните ви в конкретните си декларации за поверителност.

В това отношение:
• за всяка електронна услуга администраторът определя целите и средствата за обработка на лични данни и осигурява съответствие с политиката за поверителност;
• в рамките на всяка институция се гарантира, че се прилагат разпоредбите на регламента и администраторите се консултират при изпълнение на задълженията им;
• Институционалният уебсайт в домейна egov.bg предоставя връзки към сайтове на трети страни. Тъй като ние не ги контролираме, препоръчваме Ви да прегледате техните правила за поверителност.

Електронни услуги:

Електронната услуга на egov.bg е ресурс, предоставен в интернет, за да се подобри комуникацията между хората и бизнеса, от една страна, и институциите, от друга.

За всякаква информация или въпроси във връзка със защитата на данни на този уебсайт или неговите електронни услуги, можете да се свържете с нас чрез каналите, предоставени на страницата за контакти.

Личните данни, обработвани чрез този уебсайт, могат да се отнасят до информацията, която ни предоставяте директно (чрез създаване на потребителски профил или чрез свързване с нас, включително чрез страницата за контакти) или непряко (чрез автоматизирано събиране на лични данни чрез вашия браузър).

В първия случай (данните, които ни предоставяте директно) обработваните от нас лични данни се ограничават до личните данни, които сте избрали да предоставите, които могат да включват вашето име, информация за контакт, принадлежност и всяка друга информация, която решите да разкриете.

Такава информация ще се използва единствено за следните цели:
• комуникация с вас в отговор на всякакви искания, които правите;
• предоставя достъп до електронните услуги, които искате да използвате;
• персонализирате информацията или електронните услуги, които представляват интерес за вас;
• създаване на обобщена и анонимна статистика за поведението на потребителите на нашия сайт, по-специално с цел разбиране на неговото използване и подобряване на сайта и гарантиране на правилното му функциониране;

•за откриване и справяне с всякакви злоупотреби или проблеми със сигурността.


В последния случай (данни, които се събират автоматично) личните данни се ограничават до следните категории информация:
• "бисквитки", както е описано ТУК
• вида на софтуера на уеб браузъра, който използвате
• името на домейна, от който имате достъп до интернет
• интернет адреса на уебсайта, от който сте свързали директно към сайта
• датата и часа на достъп до сайта
• кои страници сте посетили на сайта

Такава информация ще се използва изключително за целите на създаването на съвкупна и анонимна статистика за поведението на потребителите на нашия сайт, особено с цел подобряване на сайта и гарантиране на правилното му функциониране; персонализиране на информацията или електронните услуги, които представляват интерес за вас; както и за откриване и справяне с всякакви злоупотреби или проблеми със сигурността.

Правното основание на нашите обработващи дейности е, доколкото Вие решите да ни предоставите лични данни, вашето съгласие. Освен това, във връзка с данните, които автоматично се събират от нас, правното основание за обработка във връзка с "бисквитките" е Вашето съгласие. За други видове данни, които се събират автоматично, правното основание е и законният ни интерес да запазим уеб сайта напълно работещ и оптимално функционален.

Вашите данни няма да бъдат разкривани на трети страни без Вашето съгласие, с изключение на трети страни, ангажирани от нас да оперират и поддържат този сайт. Тези трети страни са обвързани със споразумения, които гарантират спазването на тази политика. Вашите лични данни няма да бъдат прехвърлени в трета страна или международна организация.

Ние предприемаме разумни стъпки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Трябва обаче да имате предвид, че никаква интернет връзка не е 100% сигурна или без грешки.

Вашите лични данни ще бъдат задържани от нас, докато продължавате да използвате сайта и всички електронни услуги, свързани с този сайт, включително чрез поддържане на профил на този уебсайт или толкова дълго, колкото ни е необходимо, за да управляваме нашите правни отговорности.

Моля, имайте предвид, че сайтът ни съдържа връзки към сайтове и ресурси на трети страни, предоставени от трети страни (особено чрез отворени хранилища за данни). Тъй като ние не ги контролираме, Ви препоръчваме да прегледате техните правила за поверителност и да се придържате към тях. Такива ресурси се предоставят без гаранции (изрични или подразбиращи се) за тяхната законосъобразност или годност за вашите цели. Обърнете внимание, че отговаряте за спазването на закона за защита на данните за всякакви обработващи дейности, които предприемате във връзка с лични данни, получени чрез този сайт и чрез електронните услуги.
 

Моля изчакайте