I. Условия за ползване

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа този уебсайт, за да подобри обществения достъп до информация за своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ако се обърне внимание на грешките, ще се опитаме да ги коригираме. Въпреки това, Агенцията не поема никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Тази информация:
• е единствено от общ характер и не е предназначена да се занимава с конкретните обстоятелства, свързани дадено физическо или юридическо лице;
• не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
• понякога свързана с външни сайтове, върху които Агенцията няма контрол и за които Агенцията не поема никаква отговорност;
• не е професионални или правни съвети (ако имате нужда от конкретен съвет, винаги трябва да се консултирате с подходящо квалифициран професионалист).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че документ, който е на разположение онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст. Единствено официален документ, обнародван в Държавен вестник поражда правни последици.

Нашата цел е да минимизираме смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са били създадени или структурирани в файлове или формати, които не са без грешки и не можем да гарантираме, че нашата услуга няма да бъде прекъсната или по друг начин засегната от такива проблеми. Агенцията не поема отговорност за такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или свързани с него външни сайтове.

Това освобождаване от отговорност не цели да ограничи отговорността на Агенцията в нарушение на изискванията, предвидени в приложимото национално законодателство, нито да изключи отговорността си по въпроси, които не могат да бъдат изключени от този закон.

 

Моля изчакайте