Първата графика изобразява статична статистика за месец юли 2020 г. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала за последните 30 дни.


Втората графика изобразява статична статистика от началото на 2020 г до средата на месец октомври 2020 г. Натиснете върху нея за да разгледате динамичните данни за потребителите на портала от началото на 2020 г. до настоящата дата