Динамика на престъпността във времетоНастоящата страница предоставя средство за анализ на данните за динамиката на престъпността и разкриваемостта за последните 15 години, достъпни на сайта на Министерсто на Вътрешните работи
От навигационното меню може да изберете вид на престълението, което да анализирате, като има са достъпни данни за всички 80 вида, отчитани от МВР в периода. За бърз преглед на данните е включена анимирано меню
Под картата са показани подробно и данните за нивото на престъпна дейност във всяка област и съответно разкиваемост. Областите могат да бъдат ранкиране на лесен сравнителен анализ.
Избирайки област с кликане на картата ще се обновят и графиките за динамиката на престъпността в периода в съответната община.
За преглед на подробен анализ на данните отворете бутона в дясно.
Суровите данни използвани в тази визуализация могат да бъдат свалени от тук.

Карта на престъпността в страната

Нивото на престъпност (на хил души)
Процент разкрити престъпления

Име на област

100

2001

Престъпност по области (на хил.души)

Разкриваемост по области

Динамика на престъпността и разкриваемостта

Ръст на престъпността и разкриваемостта