Достъп до статистически данни, относно справките, извършвани сред администрациите в RegiX: https://auditlog-ls.egov.bg/opendata/dashboard/cbefe980-5cd4-11e8-bf32-256719737274