Регистрации по настоящ адрес

Визуализацията представя информацията за регистрациите по настоящ адрес на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, достъпни на Националния портал за отворени данни.
Данните са за периода 2011 – 2015 година и са актуални към май 2015 година. Предоставянето им е част от усилията на правителството за осигуряване на честни избори и отворено и прозрачно управление.
Големината на кръговете е пропорционална на съотношението на нетния брой нови регистрации за съответния месец към средния нетен брой нови регистрации през последните 3 месеца. Прилагането на тази методология позволява да се намали визуалният ефект, който биха предизвикали сезонни миграции, и да се фокусира вниманието върху неочаквани повишения в броя нови регистрации.
Суровите данни използвани в тази визуализация могат да бъдат свалени от тук.

Име на област

100

100

Дата: ян,2011

Дата: ян,2011